Доступні курси

Середовище, у якому можна протестувати функціонал онлайнового підручника на прикладі 3 уроків.

Курс відповідає новій програмі МОН для 5 класу.
1. Інформаційні процеси. Різновиди комп'ютерів (7 уроків).
2. Цифрові мережеві технології (4 уроки).
3. Текстовий процесор (5 уроків).
4. Алгоритми та програми (13 уроків).

Курс відповідає новій програмі МОН для 6 класу.
1. Комп'ютерна графіка (6 уроків).
2. Комп'ютерні презентації (9 уроків).
3. Алгоритми та програми (11 уроків).
4. Комплексний проект.

Курс відповідає чинній програмі МОН для 7 класу.
Тема 1. Електронна пошта
Тема 2. Моделювання
Тема 3. Алгоритмізація та програмування
Тема 4. Електронні таблиці

Інтерактивний онлайновий курс за чинною програмою з інформатики для 8 класу.
Робоча мова програмування - Pascal (середовище Lazarus).

Курс містить основні теми згідно з чинною програмою МОН для 9 класу.

Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві
Тема 2. Комп'ютерні презентації
Тема 3. Комп'ютерне моделювання
Тема 4. Табличні величини у програмуванні
Тема 5. Векторна комп'ютерна графіка

Курс об'єднує основні теми рівня стандарту та академічного рівня згідно з програмами МОН для 10 та 11 класів.

Тема 1. Текстовий процесор.
Тема 2. Електронна пошта.
Тема 3. Комп'ютерні презентації.
Тема 4. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування.
Тема 5. Основи структурного програмування.
Тема 6. Електронні таблиці.
Тема 7. Опрацювання мультимедійних даних.

Курс призначено для навчання роботі з онлайновим підручником в рамках курсів підвищення кваліфікації.